เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  อบต.กำแพง


 อบต.กำแพง รับสมัคร พนักงานจ้าง 4 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
พนักงานจ้างทั่วไป
4. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ลำงู จ.สตูล หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kamphaeng.go.th/ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร http://www.kamphaeng.go.th/datacenter/doc_download/ttt.pdf รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 4
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวช.
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์