เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  โรงพยาบาลเชียงคำ


 โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวช ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

ประกาศโรงพยาบาลเชียงคำ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงคำ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค
----------------------

ด้วยโรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานจิตเวช ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,030.- บาท
คุณสมบัติทั่วไปของตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลีนิค
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word , โปรแกรม Microsoft Excel
5. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
6. สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฉพาะหน้าได้ดี
7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำยื่นในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 1รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาทวันเวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552 ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์