เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครนิติกร
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งนิติกร
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตไทย มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง มีความรู้ทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา
- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
- มีประสบการณ์ว่าความคดีแพ่ง 10 คดี และคดีอาญา 10 คดี
- หรือเป็นนิติกรในหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีปกครอง การจัดทำร่างนิติกรรมและสัญญา การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือให้คำปรึกษาด้วยกฎหมาย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เลขที่ 101 อาคาร (อ.ต.ก.) หลังเดิม ชั้น 3 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
- รูปถ่ายขนาด 3*4 ชม.หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : 2 ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 65
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์