เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  การกีฬาแห่งประเทศไทย


 การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 9 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง กกท.ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 อัตรา
1. นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ และมีการศึกษาวิชาการบัญชี จำนวน 23 หน่วยกิตขึ้นไป
- เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
2. พนักงานวิเคราะห์4
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
3. พนักงานส่งเสริมกีฬา 4
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
4. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 4
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์
- มีการศึกษาวิชาด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ชีวเคมี หรือรังสีวินิจฉัย เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5. นักวิศวกร 3 จำนวน 2 อัตรา
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรโยธา) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกรแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และไม่เคยถูกระงับ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
- เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
6. พนักงานสารสนเทศ 3
- เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กกท.หรือลูกจ้างตามแนบท้ายประกาศ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
สนใจขอทรายรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ ระบบสารสนเทศของ กกท.(www.sat.or.th) เมนูหัวข้อ ''ดาวน์โหลด'' เลือก ''เอกสาร'' ทั้งนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน ณ กองทรัพยากรบุคคล กกท.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.และสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เวลา 14.00 น.สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 สอบภาคปฏิบัติ (เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) เวลา 15.00 น. ส่วนรายละเอียดของสถานที่สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 9
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์