เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2550 สถานที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 พฤศจิกายน 2550 สถานที่สำนักงานอธิการบดี

สอบภาคทฤษฏี
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 27 พฤศจิกายน 2550 สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- เริ่มปฏิบัติงาน 3 ธันวาคม

หลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาในแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชน จำนวน 1 ฉบับ
ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัครด้วย

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่สมัครสอบคัดเลือก

สวัสดิการ :
จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : 1 ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : ยะลา
ชื่อผู้ติดต่อ: sirichai
วิธีการรับสมัครงาน : สมัครงาน online ผ่าน JobEnter.com
สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน

Apply This Job Send To Friend Print this page Close
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง เขต อื่นๆ ยะลา 95000
Phone: 0-7322-7131 Fax:0-7322-7128
Email: ท่านสามารถส่ง resume ไปยังอีเมลผู้ประกอบการ โดยคลิกที่ปุ่ม "สมัครตำแหน่งนี้"
Web site: http://www.yru.ac.th/

งานที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง ชื่อบริษัท สถานที่ เงินเดือน (บาท) วันที่โพส อ่าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 27/12/2016 1588 Send To Friend
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 23/12/2016 1320 Send To Friend
คนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 22/12/2016 1439 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 22/12/2016 1790 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 22/12/2016 2022 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 22/12/2016 1648 Send To Friend
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1803 Send To Friend
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2390 Send To Friend
นักวิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1565 Send To Friend
นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2092 Send To Friend
เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1336 Send To Friend
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1459 Send To Friend
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1919 Send To Friend
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2421 Send To Friend
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2160 Send To Friend
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1625 Send To Friend
ช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1564 Send To Friend
นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1719 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1561 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2350 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1642 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2975 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1483 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 2097 Send To Friend
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
ต่อรองได้ 19/11/2007 1638 Send To Friend
  [1] | Prev | Next  

  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์