เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน


 รับโอนข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งอาจารย์
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. มีคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้มีความประสงค์จะขอโอนย้ายให้ยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับ
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถสมัครขอโอนย้ายได้)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nan.rmutl.ac.th

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์