เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  ม.ราชภัฏลำปาง


 ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครอาจารย์ 12 อัตรา
รายละเอียดของงาน : ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครอาจารย์ ๑๒ อัตรา มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน ๑๒ อัตรา ใน ๔ คณะ โดยแบ่งการรับสมัครตามวุฒิการศึกษาดังนี้คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติ :

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาทางหลักสูตรและการสอน หรือการสอนสาระต่าง ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว จิตวิทยาธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ เน้นวรรณคดี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการสอนนักศึกษาต่างประเทศหรือสามารถสื่อสารเป็นภาษา ต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขา วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง การวัดคุมทางอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทางโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ โดยผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรืออ่านรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 12
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : ลำปาง
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์