เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กศน. จังหวัดชัยนาท


 กศน.ชัยนาท รับครู 19 อัตรา
รายละเอียดของงาน : นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน ให้หลากหลายทั่วถึง เป็นไปตามนโยบาย กศน.ตำบลให้เกิดขึ้นภายในปี 2553 ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบัติ :

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลในท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยนาท 19 อัตรา

1. กศน.อำเภอเนินขาม 1 อัตรา

2. กศน.อำเภอสรรคบุรี 3 อัตรา

3. กศน.อำเภอหันคา 4 อัตรา

4. กศน.อำเภอสรรพยา 3 อัตรา

5. กศน.อำเภอหนองมะโรง 1 อัตรา

6. กศน.อำเภอวัดสิงห์ 4 อัตรา

7. กศน.อำเภอมโนรมย์ 3 อัตรา

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราจ้างหรือรับค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 7,940 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5647-6665 หรือ กศน.อำเภอทุกแห่งหรือห้องสมุดประชาชนอำเภอ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.วัดสิงห์ หรือเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท http://chainat.nfe.go.th

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาใบวุฒิบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

- ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนาของเอกสารดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)

"สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ"

 

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 19
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : ชัยนาท
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์