เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมแพทย์ทหารอากาศ


 กรมแพทย์ทหารอากาศ 53 อัตรา
รายละเอียดของงาน : กรมแพทย์ทหารอากาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 53 คน สังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
คุณสมบัติ :

1. พนักงานห้องทดลอง ชั้น 4 กองพยาธิกรรม

- วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

2. นักวิทยาศาสตร์ กองพยาธิกรรม

- วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา

3. พนักงานห้องทดลอง ชั้น 4 กองรังสีกรรม

- วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

4. ช่างท่อชั้น 3 ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องกล หรือช่างยนต์

5. พนักงานห้องทดลองชั้น 3 กองพยาธิกรรม 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. ช่างไฟฟ้า ชั้น 2 ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง กองบริการ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง

7. พนักงานบริการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 2 อัตรา

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

8. พนักงานบริการ กองเภสัชกรรม 2 อัตรา

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

9. พนักงานซักรีด โรงซักฟอก แผนกส่งกำลังบำรุง กองบริการ

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

10. พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล 40 อัตรา

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)

- กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น แสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

- กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำการสมรสแล้ว ให้ถ่าย สำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพลแผนกธุรการ กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 53
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ต่ำกว่า ม.6
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์