เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์


 สนง.สถิติ จ.กาฬสินธุ์ รับ20อัตรา
รายละเอียดของงาน : สนง.สถิติ จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครงาน 20 คน อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฯ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร
คุณสมบัติ :

สนง.สถิติ จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครงาน 20 คน อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2535 จำนวน 20 คน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 18-50 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างแรงงานภาคอุตสหากรรม หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่และไม่มีงานทำ และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ ของโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2552 เว้นวันหยุดราชการซึ่งระหว่างการอบรมจะมีค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 160 บาทต่อคนต่อวันค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1.5 * 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาทะเบียนผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานอื่น ๆ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ในวัน เวลา ราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 หรือโทร.0 4381 1747

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 20
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ทั้งหมด
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กาฬสินธุ์
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์