หางาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
หางาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก| ค้นหาประวัติ| อัตราโฆษณา| ข้อมูลการชำระเงิน
บริษัทล็อคอิน
 
ชื่อผู้เข้าใช้:
รหัสผ่าน:
 
   
  ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ฟรี!  
Resume Detail
ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของผู้หางาน กรุณาสมัครสมาชิก ฟรี คลิกที่นี่
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ นามสกุล :   ###### ######## ########
  วันเกิด :   ## ### 2493
  เพศ :   ชาย
 ความสูง :   0  ซ.ม.   น้ำหนัก :  0 กิโลกรัม
  สถานะสมรส :   โสด                            การศึกษาสูงสุด  ต่ำกว่า ม.6
  สัญชาติ :      ศาสนา :   พุทธศาสนา
  สถานะภาพทางทหาร :   รอการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
  ที่อยู่ :   ########
 จังหวัด :  
 เขต(เฉพาะกรุงเทพ) :  
 รหัสไปรษณีย์ :   ########
 อีเมลล์ :   ########
  โทรศัพท :   ########
 โทรศัพท์ที่ทำงาน :   ########   เบอร์ต่อ ###
 โทรศัพท์มือถือ :   ########
ประวัติ ของฉัน
 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
สาขาวิชาชีพ :
ตำแหน่งที่สนใจ1 : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน(supervisor), ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน(asst.sup), เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส(senior auditor)
ประสบการณ์การทำงาน : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท
ประเภทการจ้างงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full time)
จังหวัดที่ต้องการทำงาน(สำหรับการค้นหาของผู้ประกอบการ) : กรุงเทพมหานคร
เขตที่ต้องการทำงาน(เฉพาะกรุงเทพเท่านั้น) : พญาไท
 ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย ปีที่จบการศึกษา
ปวส ม.รามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต/
การบัญชี
3.10 2543
ต่ำกว่า ม.6 รร.ชิโนรสวิทยาลัย /
คณิต-อังกฤษ
2.65 2539
 ประวัติการทำงาน
ประวัติการจ้างงาน 1  
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2544 ถึง ปัจจุบัน
บริษัท: ########
ตำแหน่ง:: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เงินเดือนล่าสุด: 0 บาท ต่อเดือน
หน้าที่ /
ความสำเร็จ:
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินการปฏิบัติงาน
2.สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงานเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ

 ประวัติการฝึกอบรม
ประวัติการฝึกอบรม 1  
ระยะเวลา: มิถุนายน 2547 ถึง มิถุนายน 2547
สถาบันที่สอน: สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร: การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(Risk Assessment) และหลักสูตรการประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO
ประวัติการฝึกอบรม 2  
ระยะเวลา: ตุลาคม 2544 ถึง พฤษภาคม 2547
สถาบันที่สอน: สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร: การตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และหลักสูตร 2
ประวัติการฝึกอบรม 3  
ระยะเวลา: มิถุนายน 2545 ถึง ธันวาคม 2545
สถาบันที่สอน: สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
หลักสูตร: การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน และหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา อ่าน เขียน พูด
Thai ดีมาก ดีมาก ดีมาก
English ดี ดี ดี
ความสามารถพิมพ์ดีด : ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 24 คำ/นาที
คอมพิวเตอรื หรือความสามารถอื่นๆ : - ชำนาญด้านการวิเคราะห์-คำนวณ การตรวจสอบด้านภาษี และการบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word / excel / visio / powerpoint / internet ได้ดี

- บริษัทที่ทำการตรวจสอบใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ AS/400 ในการปฏิบัติงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001:2000 จาก บจ. LVM ASIA

- สามารถจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Quality Procedure) และ วิธีการปฏิบัติงาน(Work instruction) ตามแนวทาง ISO ได้
โครงงาน : เคยได้รับรางวัลเรียนดีในปีการศึกษา 2539 (มหาวิทยาลัย ปี 1)


บุคคลอ้างอิง : ############


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์